Pendahuluan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Di Malaysia


Buku Teks m/s 148
1.Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia:
  • bentuk muka bumi
  • iklim
  • tanih
  • saliran